banner startpagina

 

directeur

leerkrachtenteam

personeel

oudervereniging

leerlingenraad

schoolraad

schoolgemeenschap

CLB Het Kompas

de schoolraad

De schoolraad bevat een afvaardiging van ouders, leerkrachten en leden van de lokale gemeenschap. Zij krijgen informatie en inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren in de school. De directeur heeft in de schoolraad een adviserende functie. De voorzitter wordt gekozen uit de leden van de schoolraad.

De schoolraad informeert de personeelsleden en de ouders over haar werkzaamheden op de volgende manier(en) : het personeel via de personeelsvergaderingen en de ouders via de vergaderingen van de ouderraad.

De ouders en de personeelsleden van de school kunnen per mail aan de voorzitter contact opnemen met de schoolraad. Eventuele agendapunten dienen 14 kalenderdagen vooraf aan de vergadering aan de voorzitter bezorgd te worden. De vergaderdata van de schoolraad worden opgenomen in de schoolkalender op de schoolwebsite. De goedgekeurde verslagen zijn ter inzage bij de directie.