banner startpagina

 

directeur

leerkrachtenteam

personeel

oudervereniging

leerlingenraad

schoolraad

schoolgemeenschap

CLB Het Kompas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLB Het Kompas

Onze school werkt samen met CLB Het Kompas vestiging Rumst. Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van de leerlingen, en situeert de begeleiding van leerlingen op vier domeinen :

Het medisch schooltoezicht is een dienst voor preventieve gezondheidszorg. De medische preventieve onderzoeken en het toezicht op de besmettelijke ziekten zijn wettelijk verplicht. De MST-dienst voert deze onderzoeken kosteloos uit.

Ouders en leerlingen zijn echter verplicht hun medewerking te verlenen aan :

 

adres : Kardinaal Cardijnstraat 33 , 2840 Terhagen
telefoon : 03 886 76 04
fax : 03 886 12 08
e-mail : rumst-onthaal@clbkompas.be
website : www.clbkompas.be

 

CLB-team voor onze school :

openingsuren :  zie op de website van het CLB 

 

De school en het CLB hebben hun samenwerkingsafspraken opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. De ouders zijn hierover geconsulteerd via de schoolraad. Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en de ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet.

Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het een begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de leerling vanaf 12 jaar of de ouders van de leerling jonger dan 12 jaar hiermee instemmen.
Indien u, of de leerling ouder dan 12 jaar, helemaal geen CLB-begeleiding wenst, moet u dit schriftelijk laten weten aan het CLB. U kan de nodige formulieren hiervoor aanvragen bij het CLB.

Hebben ouders bezwaren tegen een bepaalde arts van het CLB, dan kan in overleg het onderzoek worden uitgevoerd door een andere arts van hetzelfde CLB of een andere arts buiten het CLB die beschikt over het nodige bekwaamheidsbewijs. In dit laatste geval zijn de kosten ten laste van de ouders. Bij het veranderen van school worden de medische gegevens en gegevens in verband met spijbelbegeleiding automatisch door het vorige CLB doorgegeven. Ouders of leerlingen ouder dan 12 jaar kunnen zich evenwel verzetten tegen de overdracht van de andere CLB-gegevens. U moet uw weigering van overdracht CLB-gegevens dan melden aan het CLB van de vorige school.